Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 0670 6 04 27
факс: 0670 6 07 29
email: dl_troyan@abv.bg
Адрес
гр. Троян, ПК 5600
ул. Кирил и Методий 2
Карта Вижте ДГС Троян на по-голяма карта