19.08.2015г.- Утвърдена със заповед цена за директна продажба на дърва за огрев за физически лица за 1пр.м3: 31,20лв /без ДДС/- за твърди широколистни
Временни горски складове:
с.Белиш-м.Петте кладенеца
Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Троян, ПК 5600
ул. Кирил и Методий 2
Контакти тел.: 0670 6 04 27
факс: 0670 6 07 29
email: dl_troyan@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн